Ungdomspolicy


Kristianopels GoIFs målsättning för ungdomssektionen

Att under 5-mannaspel leka och lära fotboll. Mycket bollkontakt på ett lekfullt sätt.

Att under 7-mannaspel lära Kristianopels GoIFs barn och ungdomar fotbollens grunder främst vad gäller teknikträning.

9-mannaspel ger en mer teknisk och utvecklande fotboll där den spelande spelaren gynnas.

Att under 11-mannaspel arbeta för att Kristianopels GoIFs ungdomsspelare får en utbildning som förbereder dem för spel i representationslag. 

Att som tränare och spelare se till att god anda innehållande ödmjukhet, kamratskap och humor präglar Kristianopels GoIFs ledare och ungdomar.

Att Kristianopels GoIFs barn och ungdomar ges möjlighet att verka i en drogfri miljö.

Att samtliga lag i Kristianopels GoIF får samma möjlighet att bedriva fotbollsverksamhet utifrån cuper material mm.

Alla som vill skall ha möjlighet att få delta i fotbollsverksamhet, oavsett kunnande, etnisk bakgrund eller förutsättningar. Klubben skall visa tolerans mot andra ungdomsverksamheter och idrottsevenemang, så att tränings- och speltider i möjligaste mån inte kolliderar. Skulle detta inte vara möjligt skall inte klubben förbjuda, utan istället ge den aktive valmöjligheten att själv ta beslut om prioritering av verksamhet.

Alla noplare – spelare, tränare och föräldrar – ska respektera domarens uppfattning.

Blekinge fotbollsförbunds nolltolerans ska följas.

 

Matcher


Lagen placeras i den serie som man finner mest lämplig för att få en så positiv utveckling för spelarna och laget. Tränarna föreslår och ungdomssektionen beslutar om serietillhörighet.

Upp till 15-årslag skall alla spelare som tränar regelbundet få spela ungefär lika mycket var. Upp till 15-årslag skall, under seriespel, ingen spelare starta match som avbytare två matcher i rad.

Från 15-årslag och äldre kan vid något tillfälle val av spelare ske utifrån färdighet. De eller dessa tillfällen skall alla inblandade vara väl informerade om. Exempelvis DM.

 

Ledare


Ska följa föreningens målsättning.

Ställa upp på föreningens utbildnings- och ledarträffar.

Samarbeta och delge erfarenheter. 

Beskriva lagets målsättning, verksamheter och kostnader inför varje säsong. Planera och genomföra träningar och matcher. Tillsammans med övriga tränare planera träningstider på grus, gräs och inomhus.

Följa tagna beslut i ungdomssektionen.

LOKstödet skall rapporteras in i god tid 2 gånger per år.

Se till att spelare inom varje årskull får träna teknik på den nivå de befinner sig i sin fotbollsutveckling.

Resonera med spelare om ord som ödmjukhet, kamratskap och inställning.

Föra ut dom arbetsuppgifter som ligger på respektive lag till föräldrarna.

Se till att krav på träning och prestation följer spelarnas ålder och förmåga.

Uppmuntra spelare att utvecklas till ledare och domare.

 

Spelare


Spelarnas uppträdande på banan och vid sidan ska alltid vara ett föredöme för andra klubbar. Spelarna ska vara kända för god kamratskap och ödmjukhet och alltid ge 100% av sin förmåga.

Ska vara ambitiösa och föredömen i skolan.

Att som spelare i Kristianopels GoIF heja på andra Nopelnlag och glädjas åt föreningskamraternas prestationer.

För att delta i matcher krävs det att man deltar i träningar.

Spelarna skall ges möjlighet att i viss mån själva påverka träning och andra aktiviteter.

Ska inte fuska till sig fördelar.

Ska alltid tacka varandra efter spelad match.

bagahsintersport huvudcraft huvud 

Please publish modules in offcanvas position.