Inbjudan till Årsmöte

arsmote

Kristianopels GoIF hälsar välkommen till årsmöte 27 feb kl 18.00 i klubbstugan.

 

Dagordning

Årsmötet öppnas

1. Fastställande av röstlängd och rösträknare för mötet
2. Godkännande av årsmötets kallelse
3. Godkännande av årsmötets dagordning
4. Val av ordförande och sekreterare för mötet
5. Val av 2 justeringsmän till protokollet
6. Verksamhetsberättelse för 2021
7. Förvaltningsberättelse för 2021
8. Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning 2021
9. Styrelsens ansvarsfrihet för 2022
10. Styrelsens förslag till medlemsavgifter och träningsavgifter för 2022
11. Förslag verksamhetsplaner 2022
12. Budgetförslag 2022
13. Val av ordförande för 2022
14. Val av sektionsordföranden för 2022
15. Val av styrelseledamöter 2022-2023
16. Val av suppleanter 2022-2023
17. Val av revisorer och revisorssuppleanter
18. Domaransvarig 2022
19. Val av uttagningsnämnd för vandringspris
20. Val av ordförande i Valberedning för ett år (Valberedningen består dessutom av en representant från varje sektion)
21. Inkomna motioner
22. Ordet är fritt
23. Årsmötet avslutas.

rfsisuble

Vi samarbetar med RF-SISU BLEKINGE som ger service till Blekinges idrottsföreningar och specialidrottsdistriktsförbund som har verksamhet i länet.

Stöd vår ungdomsfotboll genom Svenska spels ”Gräsroten”. Via ditt spelkonto ansluter du dig till att stötta vår förening!

HUVUDSPONSORER

bagahsintersport huvudcraft huvud