PROJEKT - Ny aktivitetspark

ritningprojektfmaraip

Vi vill skapa en anläggning med många olika spännande aktiviteter för att kunna tillgodose flera gruppers behov av lek, utomhusrekreation och spontanidrott.
 

Kristianopels GoIF har därför påbörjat ett projekt som syftar till att bredda Fågelmara IP till att innefatta nya aktivitetsytor. Ett område där hela bygden, unga som gamla kan ha aktiviteter och där människor i olika åldrar träffas och aktiveras. På detta sätt hoppas vi få fler barn, ungdomar och äldre i rörelse och som i förlängningen även kommer att hitta vägar in i föreningslivet samt till ett aktivare och hälsosammare liv. 

Aktuellt 

2022-12-01
Projektet är pausat. Styrelsen och projektgruppen har gemensamt tagit beslutet efter olika omständigheter.  Vårt mål är att återuppta det i någon form igen så snart som möjligt.

2022-03-31
Nu har vi fått in alla offerter och har en plan klar för genomförandet. Projektet beräknas kosta drygt 6,1 miljoner. Nu är vi snart redo att skicka in ansökningar om bidrag till Allmänna Arvsfonden, Jordbruksverket, RF-SISU och Karlskrona kommun.

2021-11-15
Vi tackar alla invånare som har svarat på vår enkät och eleverna på Fågelmara skola i klass 5 och 6 för sina förslag.
Projektgruppen har nu beslutat att gå vidare med förslagen att anlägga utegym, hinderbana, motorikbana, boulebanor och en grillplats.
Sedan tidigare ingår även en 11-manna konstgräsplan med ny belysning i projektet. 

2021-10-08
Projektgruppen jobbar just nu med att undersöka markförutsättningar och ta in offerter samt att titta på ansökningar för att kunna söka bidrag till projektet. 

2021-09-27
Vi har summerat enkätsvaren och alternativet utegym fick flest röster med 65,8%.

 

SYFTE
Vi vill skapa en mötesplats som är tillgänglig för alla. En mötesplats med många olika spännande aktiviteter för att kunna tillgodose flera gruppers behov av lek, utomhusrekreation och spontanidrott. Ett område där hela bygden, unga som gamla kan ha aktiviteter och där människor i olika åldrar träffas och aktiveras. Barn och ungdomar har olika intressen varför det är viktigt att erbjuda en variation av platser och aktivitetsytor. Ett viktigt mål är att skapa förutsättningar för barn, ungdomar och äldre att röra på sig och därmed minska andelen inaktiva barn och ungdomar. På detta sätt får vi fler barn, ungdomar och äldre i rörelse och som i förlängningen även kommer att hitta vägar in i föreningslivet.

MÅL
Målet med projektet är att anlägga flera olika aktivitetsytor som innehåller: motorik- och hinderbana, tillgänglighetsanpassat utegym med belysning, boulebanor, grillplats samt en konstgräsplan med ny belysning. Att genomföra aktiviteter och utöka verksamheten kopplade till den nya mötesplatsen.

GENOMFÖRANDE
Projektet består i att planera och anlägga: motorik- och hinderbana, boulebanor, tillgänglighetsanpassat utegym med belysning, grillplats, och konstgräsplan med ny belsyning. Därefter att planera och genomföra en invigning. Projektet består även i att anordna aktiviteter riktade till barn, ungdomar och äldre.


Projektgruppen
Gustav Sandgren
Fredrik Gustavsson
Erica Jönsson
Ola Ekelöf
Jimmy Mattsson
Martin Arvidsson
Jonas Jönsson 

rfsisuble

Vi samarbetar med RF-SISU BLEKINGE som ger service till Blekinges idrottsföreningar och specialidrottsdistriktsförbund som har verksamhet i länet.

Stöd vår ungdomsfotboll genom Svenska spels ”Gräsroten”. Via ditt spelkonto ansluter du dig till att stötta vår förening!

HUVUDSPONSORER

Wellness Studio Logotyp vitkingspan baga banner whitebagahsintersport huvudcraft huvud